Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ Raceoption
Hướng dẫn

Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ Raceoption

Một trong những thách thức lớn nhất mà nhà giao dịch gặp phải khi giao dịch là thiếu sự hỗ trợ. Nhưng tại Raceoption, bạn có hỗ trợ khách hàng qua trò chuyện video trực tiếp, gọi điện thoại và email. Trên hết, bạn có tùy chọn tham gia trò chuyện nhóm hoặc trò chuyện riêng tư.